ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

โดย  คณะวิทยาลัยนานาชาติ

เกี่ยวกับรายวิชา

     การทักทายแนะนำตนเอง บอกเกี่ยวกับตําแหน่งและหน้าที่ๆรับผิดชอบในสำนักงาน คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การใช้อุปกรณ์สํานักงาน การเบิกอุปกรณ์สำนักงานและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การโทรและรับโทรศัพท์ การรับ-ฝากข้อความทางโทรศัพท์

Learning Outcomes

LO1 :  ผู้เรียนสามารถอธิบายแนะนำตัว บอกเกี่ยวกับตำแหน่งและภาระงานที่รับผิดชอบได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานและการเบิกเครื่องใช้สำนักงานได้

LO3 :  ผู้เรียนสามารถใช้สำนวนในการโต้ตอบทางโทรศัพท์ได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

2D9E6793-7A08-4A25-A828-23CF2F3FE602

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัสมา ทรรศนะมีลาภ

คณะวิทยาลัยนานาชาติ
F94D8582-19AE-45E6-A4DF-09B8D404E505

อาจารย์ Tuna Girgin

คณะวิทยาลัยนานาชาติ
pixlr-bg-result (1)

รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”