การปลูกและการขยายพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

โดย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

เกี่ยวกับรายวิชา

     ถิ่นที่อาศัยหม้อข้าวหม้อแกงลิง การจำแนกสายพันธุ์ การผสมเกสร การเลือกระยะเก็บเกี่ยวเมล็ดตามระยะสุกแก่ การเก็บรักษาเมล็ด การเพาะเมล็ด วิธีการขยายพันธุ์ไม่ใช้เพศ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเลือกวัสดุปลูก การเตรียมวัสดุสำหรับการย้ายปลูก การย้ายปลูก และการดูแลรักษาต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

Learning Outcomes

LO1:  ผู้เรียนสามารถจำแนกสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง

LO2:  ผู้เรียนสามารถผสมเกสรและเก็บรักษาเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง

LO3:  ผู้เรียนสามารถเพาะเมล็ดและขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงแบบไม่อาศัยเพศได้

LO4:  ผู้เรียนสามารถเลือกวัสดุปลูกและย้ายปลูกหม้อข้าวหม้อแกงลิง

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

1623213599801

ผศ.ดร. สุรพล ฐิติธนากุล

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”