การยศาสตร์

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

ขนาดกายและทรวดทรงของมนุษย์ ท่าทางการทำงานและหน่วยที่ทำงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการประกอบอาชีพ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้าน           การยศาสตร์

Learning Outcomes

LO1:  ผู้เรียนสามารถวัดขนาดกายและทรวดทรงได้

LO2:  ผู้เรียนสามารถออกแบบงานและหน่วยที่ทำงานที่ถูกต้องได้

LO3:  ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อแสดงผลและอุปกรณ์ควบคุมในระบบผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรได้

LO4:  ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกจากการประกอบอาชีพได้    

LO5:  ผู้เรียนสามารถประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

รูป อ ปัทมา

ผศ.ดร.ปัทมา เสนทอง

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”