วิธีสร้างรายได้ที่บ้าน

เกี่ยวกับรายวิชา

            วิธีสร้างรายได้ที่บ้านหลากหลายวิธี ประกอบด้วย การเปิดร้านขายของออนไลน์ทางเฟสบุ๊คและ Shopee  การเปิดร้านขายของกับ FoodPanda การทำงานฟรีแลนซ์ที่ตนถนัดโดยรับงานและส่งงานออนไลน์  การเป็นยูทูปเบอร์ และการทำสติกเกอร์ไลน์ขาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเปิดร้านขายของออนไลน์กับเฟสบุ๊คและ Shopee ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถเปิดร้านขายของกับFoodPanda ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถสมัครทำงานฟรีแลนซ์กับFastWork ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถเปิดช่องยูทูปเพื่อหารายได้ด้วยการเป็นยูทูปเบอร์ได้
LO5 : ผู้เรียนสามารถทำสติกเกอร์ไลน์ขายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”