ภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์น่ารู้ ตอนที่ 2

เกี่ยวกับรายวิชา

Countries, weather, directions, jobs, transport, cooking utensils, flowers, music instruments, jewellery, French expressions / Slang words / idioms.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

s6628

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”