การนวดบำบัดในกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

เกี่ยวกับรายวิชา

สาเหตุ การวินิจฉัย และประเมินอาการกลุ่มอาการ office syndrome ข้อห้าม ข้อควรระวัง รวมไปถึงวิธีการนวดรักษาพื้นฐาน และเทคนิคการนวดบำบัดได้แก่ การนวดศีรษะ การนวดบ่า-คอ การนวดแขน และการนวดหลัง และการแนะนำท่าบริหารต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

6606

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”