เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ เงิน ปริมาณเงินและสหกรณ์

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ เงิน ปริมาณเงินและสหกรณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ เงิน ปริมาณเงินและสหกรณ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ เงิน ปริมาณเงินและสหกรณ์

 

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 8

อาจารย์ผู้สอน

อ.รัตติยา แก้วลาย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”