ราและสาหร่าย

ราและสาหร่าย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง ราและสาหร่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ราและสาหร่าย

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
4.5

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จารุวรรณ มะยะกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์